CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

(Ban hành theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Mục tiêu chương trình

Cung cấp cho người học kỹ năng chuyên sâu về CNTT, bao gồm kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MS Word, phần mềm trình chiếu MS Powerpoint, phần mềm bảng tính MS Excel,… liên quan đến xử lý các văn bản lớn, phân tích bảng tính dữ liệu phức tạp và tạo các trình chiếu chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu hay làm việc tại doanh nghiệp.

2.  Thời lượng và Đối tượng học viên

Lớp ôn thi cấp tốc

  • Thời lượng: 6 buổi
  • Các buổi học trong tuần: 2, 4, 6 – 3, 5, 7 – T7, CN

Học viên đã có chứng chỉ tin học CNTT cơ bản, có nguyện vọng nắm bắt kỹ năng CNTT nâng cao phục vụ cho việc học tập và công tác.

3. Cấu trúc chương trình

  • Module 7: Xử lý văn bản nâng cao
  • Module 8: Sử dụng bảng tính nâng cao
  • Module 9: Sử dụng trình chiếu nâng cao

4. Nội dung chương trình

Module 7: Xử lý văn bản nâng cao

Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng nâng cao để hiệu chỉnh những tài liệu, bao gồm thư từ, báo cáo, biểu mẫu, … Người học sẽ thực hành trên hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word để định dạng văn bản, bảng biểu, thiết lập các tham chiếu và liên kết, mục lục, kết nối dữ liệu; trộn thư và quản lý truy cập, các phiên bản tài liệu.

Module 8: Sử dụng bảng tính nâng cao

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng nâng để làm việc với ứng dụng bảng tính, người học sẽ thực hành trên ứng dụng Microsoft Excel để xây dựng các công thức, hàm phức tạp, nhiều mức, các tham chiếu hỗn hợp, định dạng đồ thị, các công cụ phân tích dữ liệu trong bảng tính, nạp và trích xuất dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu khác, định dạng dữ liệu có điều kiện, sắp xếp và trích lọc dữ liệu điều kiện nâng cao.

Module 9: Sử dụng trình chiếu nâng cao

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng nâng cao để thiết kế, quản lý các bản trình chiếu, người học thực hành trên ứng dụng Microsoft Powerpoint để thiết lập, chỉnh sửa các slide trình chiếu chứa văn bản, xử lý các đối tượng hình ảnh, đồ họa, đồ thị và nhúng các đối tượng đa phương tiện, chia sẻ bài trình chiếu đến nhiều phương tiện khác nhau, quản lý bài trình chiếu, xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình trình chiếu.

5.  Kết quả đạt được

– Học viên tham dự và đạt được các yêu cầu của kỳ thi cuối khóa, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT nâng cao.

– Chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT Nâng cao Quốc gia, có giá trị toàn quốc và vô thời hạn theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Được sử dụng để hoàn thành chuẩn đầu ra tin học ở các trường đại học, cao đẳng; dùng để hoàn thiện hồ sơ việc làm,…

6. Tài liệu học tập

– Giáo trình và bài tập do đội ngũ giảng viên Trung tâm FLIC – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng biên soạn;

Chứng chỉ công nghệ thông tin nâng cao

Mọi chi tiết, xin liên hệ văn phòng FLIC để được tư vấn đầy đủ hơn:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại/ Zalo: 0901 95 16 16

Email: flic@due.edu.vn

Facebook: fb.com/FLIC.DUE.UDN.VN

Hoặc đăng ký trực tiếp tại đây >> Đăng ký học