THÔNG BÁO: NHẬN HỒ SƠ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC: KỲ THI NGÀY 20-21/6/2020

THÔNG BÁO: NHẬN HỒ SƠ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC: KỲ THI NGÀY 20-21/6/2020 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh (TOEIC Quốc tế) và Chuẩn CNTT Cơ bản…

Chi tiết >>