Site announcements

Lịch thi sát hạch Chuẩn kỹ năng CNTT năm 2023

Lịch thi sát hạch Chuẩn kỹ năng CNTT năm 2023

by Admin FLIC-eLearning -
Number of replies: 0
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng thông báo chi tiết lịch thi sát hạch Chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản và Nâng cao, từ tháng 01/2023 đến hết tháng 12/2023. Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.


Lịch thi sát hạch CNTT 2023