0901 95 16 16flic@due.edu.vn

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, những công việc có thể thực hiện được bằng máy tính. Người học sẽ trải nghiệm những chương trình phần mềm ứng dụng văn phòng phổ biến để xử lý tài liệu, bảng tính, bài trình chiếu ở mức độ cơ bản. Người học còn được giới thiệu các khái niệm và cách thức làm việc trên Internet để giao tiếp, chia sẻ,…

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho người học kỹ năng chuyên sâu về CNTT, bao gồm kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MS Word, phần mềm trình chiếu MS Powerpoint, phần mềm bảng tính MS Excel,… liên quan đến xử lý các văn bản lớn, phân tích bảng tính dữ liệu phức tạp và tạo các trình chiếu phục vụ cho nhu cầu làm việc,…

TOEIC (Test of English for International Communication) là chương trình do Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ thiết kế. Là chương trình kiểm tra và xây dựng tiêu chuẩn Anh ngữ trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả thi TOEIC (hai kỹ năng Listening and Reading gọi là TOEIC paper) sẽ có từ 10 đến 990 điểm. Kết quả điểm đạt được sẽ thể hiện trình độ Tiếng Anh của người thi.

IELTS là viết tắt của cụm từ International English Testing System, nhằm dánh giá độ thông thạo tiếng Anh cho mục đích du học, định cư hoặc làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Bài thi IELTS đánh giá toàn diện cả 4 kỹ năng Nge – Nói – Đọc – Viết, trong đó phần Nghe, Nói giống nhau cho cả 2 hình thức thi, chỉ khác nhau về đề tài và mức độ khó ở phần Đọc Viết

CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, những công việc có thể thực hiện được bằng máy tính. Người học sẽ trải nghiệm những chương trình phần mềm ứng dụng văn phòng phổ biến để xử lý tài liệu, bảng tính, bài trình chiếu ở mức độ cơ bản. Người học còn được giới thiệu các khái niệm và cách thức làm việc trên Internet để giao tiếp, chia sẻ,…

CHỨNG CHỈ CNTT NÂNG CAO

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho người học kỹ năng chuyên sâu về CNTT, bao gồm kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MS Word, phần mềm trình chiếu MS Powerpoint, phần mềm bảng tính MS Excel,… liên quan đến xử lý các văn bản lớn, phân tích bảng tính dữ liệu phức tạp và tạo các trình chiếu phục vụ cho nhu cầu làm việc,…

LUYỆN THI TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication) là chương trình do Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ thiết kế. Là chương trình kiểm tra và xây dựng tiêu chuẩn Anh ngữ trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả thi TOEIC (hai kỹ năng Listening and Reading gọi là TOEIC paper) sẽ có từ 10 đến 990 điểm. Kết quả điểm đạt được sẽ thể hiện trình độ Tiếng Anh của người thi.