Lịch thi sát hạch Chuẩn kỹ năng CNTT năm 2020

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng thông báo chi tiết lịch thi sát hạch Chuẫn kỹ năng CNTT Cơ bản và Nâng cao, từ tháng 5/2020 đến hết tháng 12/2020. Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.

Lịch thi sát hạch Chuẫn CNTT Cơ bản và Nâng cao

Các học viên có nguyện vọng lấy chứng chỉ CNTT, vui lòng theo dõi lịch thi trên đây để có kế hoạch cho việc đăng ký ôn tập và dự thi cho kỳ thi với kết quả tốt nhất.

*** Xem lịch khai giảng và đăng ký học/thi các lớp Tin học, tại đây >> http://flic.due.udn.vn/lich-khai-giang/

*** Xem các chương trình chính sách khuyến mãi học phí, tại đây >> http://flic.due.udn.vn/2020/04/thong-bao-chieu-sinh-on-thi-va-sat-hach-chung-chi-ky-nang-cntt/

*** Các câu hỏi thường gặp về các lớp Tin học, tại đây >> http://flic.due.udn.vn/cac-cau-hoi-thuong-gap/


Mọi chi tiết, xin liên hệ văn phòng FLIC để được tư vấn đầy đủ hơn:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Địa chỉ: Tầng 1, Khu C, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Điện thoại/ Zalo: 0901 95 16 16

Email: flic@due.edu.vn

Facebook: fb.com/FLIC.DUE.UDN.VN