Khai giảng khóa học “PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI TABLEAU”

Trực quan hóa dữ liệu (Data visualization), đây là phương pháp không chỉ là bước quan trọng của bất kỳ quy trình phân tích, hay khai phá dữ liệu mà nó còn là công cụ được sử dụng phổ biến và rộng rãi ở mọi tổ chức thuộc mọi lĩnh vực, với mục đích đơn giản là truyền đạt, trình bày một cách hiệu quả, đơn giản, làm nổi bật những thông tin hữu ích trong khối dữ liệu lớn.

Chi tiết >>